Radioamator, kwiecień 1955r., rok V, Nr 4

Realizujemy program upowszechniania radia i telewizji (1)
Super U-1 (3)
Uniwersalny woltomierz lampowy (7)
Uczmy się radiotechniki - o antenach odbiorczych (9)
Na pasmach amatorskich 13)
Amatorski nadajnik krótkofalowy średniej mocy (14)
Nasi korespondenci piszą (19)
O antenach UKF z reflektorem kątowym i "Yagi" (20)
Tranzystory (22)
Charakterystyki lamp (28)
Z praktyki radioamatorskiej (29)
Szósty kontynent (31)
Czy wiecie, że... (III okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl