Radioamator, sierpień 1954r., rok IV, Nr 8

Na okładce:
Dostosowana do potrzeb reporterskich przenośna aparatura nadawcza. Zasięg działania w mieście - około 1km.

Współzawodnictwo i racjonalizatorstwo - dźwignią twórczości radioamatorskiej (1)
Amatorski odbiornik turystyczny (3)
Uczmy się radiotechniki - modulacja amplitudy (6)
Z życia krótkofalowców LPŻ - krótkofalowy nadajnik bateryjny (10)
Amatorski odbiornik bateryjny UKF (13)
Radiofonia węgierska (14)
Jak pracuje sekcja łączności bydgoskiego klubu LPŻ (15)
Telewizyjne DX-y
Przegląd schematów:
- odbiornik Moskwicz (18)
- odbiornik ARIE 501A (21)
Pomiary w praktyce radioamatorskiej (23)
BHP w praktyce radioamatorskiej (27)
U naszych przyjaciół - z wizytą w ryskich zakładach produkcji radioodbiorników (29)
Węgierski przemysł radiotechniczny (29)
Przegląd wydawnictw (31)
Czy wiecie, że... (III okł.)
Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl