Radioamator, styczeń 1952r., rok II, Nr 1

1952_01.jpg (13741 bytes)

O umasowienie ruchu radioamatorskiego (1)
Telewizja - część XXIX (3)
Magnetofon amatorski (7)
To wcale nie trudne - Jak czytać i rozumieć schematy radiowe (11)
Przegląd schematów
Radiogramofon najwyższej klasy "Riga" (14)
Przecokołowywanie lamp głośnikowych (18)
Jak wykonać wkładkę mikrofonową (21)
Radiowęzeł o zasięgu lokalnym (22)
Głośniki piezo-elektryczne (26)
Z radioamatorskiej praktyki (27)
Nowe wydawnictwo (28)
Z kraju i zagranicy
Wielkie powodzenie telewizyjnej wystawy radiowej w Warszawie (28)
Huta "Pokój" bez radiowęzła zakładowego (28)
Kurs dla kierowników szkolnych kół radioamatorskich SKRK (29)
W każdym mieszkaniu górniczym głośnik radiowy (29)
Zradiofonizowany pociąg (29)
"Głośnik w izbie - świat na przyzbie" (29)
Telewizja w Związku Radzieckim (29)
Radiowy nurek (29)
"Głos Ameryki" w Jugosławii (29)
Poczta radioamatora (29)
Odpowiedzi redakcji (30)
Obliczanie cewek jednowarstwowych (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl