Radioamator i Krótkofalowiec, czerwiec 1969r., rok 19, Nr 6

 Z KRAJU I ZAGRANICY
II Krajowa Konferencja Mikroelektroniki (129)
Kongres Międzynarodowej Federacji Automatyki (129)
Rozbudowa nadawczej sieci radiofonii i telewizji w latach 1969-1970 (129)
Przyszłe telewizory bez lamp kineskopowych (130)
Rumunia powiększa moce nadajników średniofalowych do 1000kW (130)
Projektor telewizyjny (130)
Nowa forma przyrządu uniwersalnego (131)
UKŁADY LAMPOWE
Przystawka do odbioru II programu TV (Warszawa - kanał 11) (133)
TECHNIKA POMIAROWA
Tachometr cyfrowy - cz. II (138)
PRZEGLĄD SCHEMATÓW
Odbiornik telewizyjny "Orion" TC 653 0 - TE 662 (141)
PRZEGLĄD WYDAWNICTW (144)
CZY WIECIE, ŻE... (144)
RÓŻNE
Z wiosennych Targów w Lipsku (131)
Uzupełnienie artykułu "Ładowanie akumulatorów.." (z nru 1/69) (144)
Dane techniczne niektórych stacji UKF-FM oraz TV polskich i zagranicznych (156)
UKŁADY ZASILAJĄCE
Stabilizowany zasilacz lampowy (145)
UKŁADY TRANZYSTOROWE
Miniaturowy radioodbiornik tranzystorowy "Maryś" (147)
KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (149)
RADIOAMATORSTWO W LOK
Krótkofalarstwo w LOK na terenie województwa krakowskiego (152)
Medal (153)
Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
Uniwersalna płytka montażowa (155)
PORADY (IV okł.)
A TO CIEKAWE... (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl