Radioamator i Krótkofalowiec, kwiecień 1969r., rok 19, Nr 4

 Z KRAJU I ZAGRANICY
Wystawa Francuskiej Aparatury Elektronicznej w Polsce (77)
Jubileusz "Przeglądu Telekomunikacyjnego" (77)
Maszyna licząca dla biur konstrukcyjnych (78)
Nowe rozwiązania konstrukcyjne radarów okrętowych (78)
Fototranzystorowy adapter (79)
UKŁADY LAMPOWE
Wzmacniacz Hi-Fi 10W (79)
Prosta przystawka do odbioru w zakresie ukf (81)
TELEWIZJA
Nowe lampy do odbiorników telewizyjnych (83)
Polepszenie kształtu krzywej napięcia stabilizatorów ferrorezonansowych (87)
ELEKTROAKUSTYKA
Stereofonia na słuchawki (85)
PRZEGLĄD SCHEMATÓW
Radioodbiornik "Ałmaz" (89)
RÓŻNE
"Suwak radiotechniczny" (90)
Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
Usprawnienie lutownicy elektrycznej (92)
Uwaga na temat uszkodzeń transformatora blocking-generatora ramki w odbiornikach TV "Rubin 106" (92)
PRZEGLĄD WYDAWNICTW (92)
Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Amatorski oscyloskop (94)
Tranzystorowy mostek RLC (96)
KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (97)
Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW KF
Z wizytą na radiostacji SP5MT w Muzeum Techniki NOT w Warszawie (100)
RADIOAMATORSTWO W LOK
Czynem uczcimy 25-lecie Polski Ludowej (102)
Działalność krótkofalarska w LOK w województwie gdańskim (103)
Z życia i działalności Klubu Łączności LOK we Wrześni (III okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl