Radioamator i Krótkofalowiec, lipiec 1967r., rok 17, Nr 7

1967_07.jpg (20832 bytes)

Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
nakład 50000egz.

Z kraju i zagranicy (153)
Spotkanie krótkofalowców.
Aparatura do pomiaru odległości i odbioru obrazów z satelitów.
Angielsko - francuskie urządzenie radarowe dla ZSRR.
Kwarcowy zegar elektroniczny o dużej dokładności.
System modulacji impulsowej w sieci telefonicznej.
Miniaturowe oscylatory kwarcowe.
Nowe przyrządy firmy General Radio.
Nowy sprzęt bateryjny produkcji czechosłowackiej.
Stranzystorowane nadajniki radiofoniczne.
Problemy rozwoju oraz jakości produkcji i usług radiofonii i telewizji w Polsce.
Anteny na pasmo amatorskie 145 MHz (156)
Opis dotyczy anten 1-, 3-, 4- i 5-elementowych przeznaczonych do "Łowów na lisa" i zawodów "Polny dzień".
Zwiększenie oporności wejściowej przyrządu uniwersalnego "Lavo" (159)
Uzupełnienie opisu z nru 4/67.
Porady (160)
Nowy układ wzmacniacza wizji w odbiorniku TV (161)
Krótki opis głowicy w.cz. odbiorników TV "Temp 6M-7M", "Temp 6-7", "Rubin 102" (162)
Wzmacniacz obrazu rentgenowskiego (164)
Przegląd schematów: magnetofon "Sonet B-3" (166)
Kompletujemy części i elementy (168)
(dokończenie)
Krótkofalowiec Polski (169)
Z praktyki radioamatorskiej (174)
Jeszcze na temat urządzenia tranzystorowego do kontroli tętna.
Amatorskie urządzenia induktofonowe.
"Błyskawica" w akcji (176)
Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
Telewizja - praca zbiorowa. WKiŁ, 1967.
Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe - Hubert Meluzin, WKiŁ, 1967.
Przetworniki obrazu - zasada działania, budowa i zastosowanie - Zbigniew Faust, WKiŁ, 1967.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl