Radioamator i Krótkofalowiec, grudzień 1965r., rok 15, Nr 12

1965_12.jpg (9862 bytes)
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Redaguje Komitet Redakcyjny
Nacz. Red. inż. M. Wargalla
Sekr. Red. E. Grudzińska
Sekr. Techn. H. Stuczyńska

Z kraju i zagranicy (285)
Mołnia 1 - drugi z kolei radziecki satelita telekomunikacyjny
Rozbudowa krajowej bazy technicznej TV
Międzynarodowe Sympozjum w Warszawie poświęcone stosowaniu izotopów w przemyśle i geofizyce
Dzień Łącznościowca
Spotkanie z redaktorami zagranicznych czasopism radioamatorskich
Tydzień Prasy i Książki Technicznej
Prosty nadajnik - wzbudnica SSB na pasmo 20m - cz. 2 (286)
Rozwiązanie konstrukcyjne i montaż
Uruchomienie i zestrojenie.
Wyniki.
Uwagi końcowe.
Wzmacniacz Hi-Fi 20 W z psofometryczną regulacją siły głosu (290)
Światłomierz i elektroniczny wyłącznik czasowy (timer) do powiększeń fotograficznych (292)
Wyłącznik czasowy.
Światłomierz.
Praktyczne posługiwanie się przyrządem.
Wykonanie przyrządu.
Możliwości zmiany układu.
Przegląd schematów:
- Radioodbiornik tranzystorowy GULIWER (296)
Kącik dla początkujących (298)
Odbiornik z przemianą częstotliwości - superheterodyna
Krótkofalowiec Polski (301)
Z życia SPDX - Klubu pod redakcja SP9ADU
Na pasmach
VII Zjazd UKF PZK
Prognozy warunków propagacyjnych - styczeń 1966
IV Europejskie Mistrzostwa "Łowy na Lisa" I Regionu IARu
Krzyżówka nr 1 (307)
Spis artykułów zamieszczonych w mies. Radioamator i Krótkofalowiec w 1965 r. (308)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl