Radioamator i Krótkofalowiec, kwiecień 1965r., rok 15, Nr 4

1965_04.jpg (14318 bytes)

Z KRAJU I ZAGRANICY
40 lat polskiej radiofonii (77)
Otwarcie Klubu Prasy i Informacji Technicznej NOT w Warszawie (77)
Plany produkcyjne krajowego przemysłu elektronicznego i teletechnicznego na rok 1965 (77)
Automat do naświetlania odbitek fotograficznych (77)
Badania Kosmosu przy użyciu sztucznego satelity "Pegaz" (78)
Nowe konstrukcje telewizorów (78)
Łączność satelitarna między Ameryką Płn. i Europą (78)
Nowy radar meteorologiczny (78)
ARTYKUŁY OGÓLNE
Zamierzenia produkcyjne ZRK i postęp techniczny w konstrukcji wyrobów (79)
Przystosowanie nadajnika do pracy na SSB - cz. 2 (79)
Głowice magnetofonowe  z rdzeniami ferrytowymi i nakładkami permalojowymi (84)
Wzmacniacz tranzystorowy o mocy 1W (88)
Amerykańskie przetworniki obrazu (95)
Nowe warunki udzielania zezwoleń na używanie urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz zmiany w taryfie opłat (92)
PRZEGLĄD SCHEMATÓW
"Carmen - Stereo" (89)
KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Dwustopniowy lampowy wzmacniacz sieciowy (dokończenie) (97)
KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (99)
Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Stabilny generator samowzbudny (104)
PORADY (okł. str II)
ODPOWIEDZI REDAKCJI (okł. str. III)
PRZEGLĄD WYDAWNICTW (okł. str. IV)
CZY WIECIE, ŻE... (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl