Radio dla Techników i Amatorów, maj 1950r., rok V, Nr 5


Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Sprzęt radiowy na XXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich
55-lecie Radia w Związku Radzieckim
Wykonanie Planu Kopenhaskiego
Naprawa i strojenie odbiorników (VII) (7)
Strojenie i skalowanie
Generator sygnałowy i miernik napięcia wyjściowego
Odbiorniki proste
Telewizja (IX) (14)
Zniekształcenia odchylenia
Wzajemne położenie układów skupiających i odchylających
Porównanie systemów odchylających
Zasady obliczania odbiorników - część IV (18)
Układy z reakcją (zwrotnym sprzężeniem)
Regulacja reakcji
Dobór warunków pracy układu
Odpowiedzi redakcji (23)
Nowe typy słuchawek (24)
Własności akustyczne słuchawek magnetycznych
Sprzężenie elektryczne i mechaniczne
Słuchawka wstążkowa
Słuchawka dynamiczna
Przegląd schematów:
Odbiornik radiowy Wostok 49 (28)
Odbiornik radiowy Philips typ 55A (29)
Odpowiedzi redakcji (30)
Nowe wydawnictwo (31)
Roman Zimermann: Pomiary i przyrządy pomiarowe radjotechniki
Decybele II (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl