Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1949r., rok IV, Nr 12

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Podpisanie umowy o współpracy między Polskim Radiem a Wszechzwiązkowym Komitetem Radiowym.
Otwarcie nowej stacji szczecińskiej.
Nowe ramy organizacyjne radiofonii polskiej.
Dyrekcje Okręgowe Polskiego Radia wykonały plan radiofonizacji kraju.
Tydzień Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.
Nowe drogi radiofonizacji wsi radzieckiej.
W paru słowach.
Naprawa i strojenie odbiorników (II) (7)
Ogólne zasady postępowania z uszkodzonymi odbiornikami.
Regulowany zasilacz uniwersalny (15)
Wskazówki praktyczne.
Telewizja (VI) (26)
Przegląd schematów (26)
Odbiornik radiowy Stern
Odbiornik radiowy Newa
Krótkofalarstwo (29)
Z życia P.Z.K.
Osiągnięcia krótkofalowców radzieckich.
Odpowiedzi Redakcji (30)
Nomogram Nr 31 (31)
Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na wysokich częstotliwościach.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl