Radio dla Techników i Amatorów, listopad 1949r., rok IV, Nr 11

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Doświadczenia radiofonizacji wielkiej konferencji (III Sesja ONZ)
W paru słowach.
Naprawa i strojenie odbiorników (4)
Urządzenie warsztatu.
Wyposażenie mechaniczne warsztatu.
Wyposażenie elektryczne warsztatu.
Wyposażenie radiotechniczne warsztatu.
Turystyczna dwójka bateryjna (11)
Telewizja (V) (14)
Przegląd schematów (20)
Odbiornik radiowy Mende 240WDK
Odbiornik sieciowo-bateryjny Philips 122ABC
Krótkofalarstwo (23)
Krótkofalowa antena nadawcza z fiderem jednoprzewodowym
Tabele lamp (26)
Do artykułu "Przyrząd do badania lamp" z Nr 10 "Radio"
Nowe wydawnictwo (30)
Prof. dr inż. Janusz Groszkowski "Technika wysokiej próżni", Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, 1948
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 30 (31)
Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na niskich częstotliwościach

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl