Radio dla Techników i Amatorów, październik 1949r., rok IV, Nr 10

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Wystawa Radzieckiego Przemysłu Telekomunikacyjnego.
W paru słowach...
Przyrząd do badania lamp (7)
Telewizja (IV) (17)
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (23)
Część 8: Połączenia bezdrutowe, ruchome i stałe.
Przegląd schematów (24)
Odbiornik radiowy Tesla T713
Odbiornik radiowy Blaupunkt 6W69
Krótkofalarstwo (28)
Pierwsze licencje.
Stacja SP5 AB.
Modulacja drgań wielkiej częstotliwości (29)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 29 (31)
Uniwersalna krzywa rezonansu.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl