Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1949r., rok IV, Nr 9

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Otwarcie radiostacji w Raszynie.
Centralna Radiostacja P.R.
Rozgłośnia Centralna.
243 nowe radiowęzły.
Obchód pięciolecia Odrodzonego Polskiego Radia.
Detektor na głośnik.
W paru słowach...
Nowoczesne anteny nadawcze dla fal średnich i długich (5)
Oscylator RC częstotliwości akustycznych (12)
Rozciąganie zakresów na falach krótkich (14)
Część II: Specjalny stopień krótkofalowy z dodatkową przemianą częstotliwości.
Telewizja (III) (20)
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (25)
Część VII: Urządzenia małej częstotliwości w rozgłośniach radiowych.
Elektrostatyczny woltomierz z triodą (26)
Krótkofalarstwo (28)
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Przegląd schematów (28)
Odbiornik Echo 231Z produkcji Polskich Zakładów Tele-Radiotechnicznych
Odbiornik radiowy Orion
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 28 (31)
Indukcyjność cewek ekranowanych

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl