Radio dla Techników i Amatorów, maj-czerw. 1949r., rok IV, Nr 5/6

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Międzynarodowa konferencja radiotechniczna dla fal krótkich - Mexico-City 1948/49.
Plan przydziału częst. - godz. dla Polski na okres średnich plam słonecznych.
Centrum krótkofalowe.
Radiostacja z modulacją częstotliwości.
Techniczne wozy radiowe (4)
Telewizja (8)
Zasilacz wibratorowy (12)
Ułatwiona metoda posługiwania się anodowymi charakterystykami lamp katodowych (16)
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (21)
Część 5: Wzmacniaki.
Działanie wzmacniaka.
Wzmacniaki radiowe.
Wzmacniak główny.
Wzmacniak dodatkowy.
Krótkofalarstwo; Znaki narodowościowe (prefiksy) (25)
Odpowiedzi Redakcji (26)
Przegląd schematów (26)
Odbiornik Telefunken 965 WK.
Odbiornik Telefunken 975 WK.
O lutowaniu (29)
Nomogram Nr 26: Obliczanie cewek jednowarstwowych (31)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl