Radio dla Techników i Amatorów, marzec-kwiecień 1949r., rok IV, Nr 3/4

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Budowa radiostacji w Raszynie.
Elektronika w fotografii.
Transistor spółosiowy.
Rozciąganie zakresów na falach krótkich (4)
Systemy rozciągania zakresów.
Obliczenie obwodów wielkiej częstotliwości z rozciąganiem zakresów.
Praktyczny sposób obliczenia.
Przykłady liczbowe.
Superheterodyna bateryjna (9)
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (16)
Część 4: Pomiar tłumienia:
  Miernik tłumienia.
  Praktyczne wykonanie pomiaru.
  Opór wejściowy i opór falowy.
  Opór falowy.
  Przykład.
Skale odbiorników (19)
Przegląd schematów (22)
Odbiornik radiowy Philips 203U
Odbiornik radiowy Philips 204U
Krótkofalarstwo (25)
Zasadnicze układy amatorskich nadajników wielkiej częstotliwości.
Skróty amatorskie (slang).
Mikro-rowek - nowe płyty gramofonowe (29)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 25 (31)
Dokładne obliczanie cewek jednowarstwowych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl