Radio dla Techników i Amatorów, styczeń-luty 1949r., rok IV, Nr 1/2

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Radio-teleskop
Radar w przyrodzie
Mostek do pomiarów oporności i pojemności (3)
Mostek Wheatstone'a
Pomiar pojemności
Pomiar cewek
Wzmacniacz
Optyczny wskaźnik elektronowy
Skalowanie mostka
Głośnik dynamiczny (ciąg dalszy) (8)
Sprzężność elektrodynamiczna
Przekształcenie układu o sprzężności elektrodynamicznej
Warunki pracy źródła prądu elektrycznego
Reperacja kondensatorów elektrolitycznych (12)
Nowe ogniwa (15)
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (18)
Część 3: Teoria linii, właściwości przenoszenia
Przegląd schematów (22)
Odbiornik radiowy ryskiej fabryki "Radiotechnika" typ T755
Odbiornik Telefunken T3877S typu samochodowego
Krótkofalarstwo (25)
Sposób prowadzenia korespondencji
Podwajanie częstotliwości (28)
Prosty pomiar ilości zwojów w transformatorze (31)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 24 (32)
Wyznaczanie mocy urządzeń dźwiękowych

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl