Radio dla Techników i Amatorów, maj-czerw 1948r., rok III, Nr 5/6

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Polskie Radio wzmożoną pracą wita Kongres Zjednoczeniowy. ZSRR. Jeszcze o telewizji czechosłowackiej. Nadajnik FM w W. Brytanii.
Układy wejściowe wzmacniaczy push-pull (4)
Odwracacz fazy. Katodyna. Wtórnik anodowy. System Schmitt'a. Równowaga w push-pull'u.
Magnesy stałe (10)
Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (ciąg dalszy) (13)
Wzmacniacze z filtrami wstęgowymi. Wzmocnienie. Wpływ pojemności siatka - anoda. Dobór elementów obwodu. Współczynnik dobroci obwodu.
Odrodzenie krótkofalarstwa polskiego - Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów o prywatnych radiostacjach amatorskich i doświadczalnych (18)
Obliczanie warunków pracy lamp nadawczych (19)
Przegląd schematów (26)
Odbiornik Stassfurt Imperial 60WK
Odbiornik AGA 1742
Odpowiedzi Redakcji (29)
Lampy amerykańskie (dalszy ciąg) (30)
Nomogram Nr 20 - wzór Thompsona. Zawada indukcyjna i pojemnościowa (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl