Radio dla Techników i Amatorów, marz-kw 1948r., rok III, Nr 3/4

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Nowoczesne urządzenia transmisyjne dla radiofonii i filmu. Nadawanie wzorcowych częstotliwości. Program-meter. Z telewizji w Czechosłowacji i we Francji. Wysoka moc stacyj w Stanach Zjednoczonych. Z rusztu czy z radia.
Europejska Regionalna Konferencja Radiofoniczna w Kopenhadze, 1948 roku (6)
Wstęp. Organizacja prac konferencji. Techniczne podstawy do planu rozdziału częstotliwości. Wyniki prac Komitetu 8 państw. Zadania Komisji Technicznej. Wyniki prac Komisji Technicznej. Prace komisji przygotowania planu rozdziału częstotliwości. Konwencja kopenhaska. Wyniki konferencji z punktu widzenia radiofonii polskiej.
Wzmacniacze mocy częstotliwości akustycznej (dokończenie) (16)
Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (ciąg dalszy) (17)
Wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Układy wzmacniaczy. Wzmocnienie. Selektywność.
Przegląd schematów (21)
Odbiornik radiowy Record-47
Odbiornik radiowy (radziecki) Pionier
Analiza dynamiczna odbiorników (23)
Trzy zakresowy odbiornik z reakcją potencjometryczną (26)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 19 - prawo Ohma (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl