Radio dla Techników i Amatorów, stycz-luty 1948r., rok III, Nr 1/2

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Konferencja Radiofoniczna w Kopenhadze. Radiostacja amatorska Narodów Zjednoczonych.
Wzmacniacze mocy częstotliwości akustycznej (3)
Wzmacniacz niesymetryczny z lampą trójelektrodową. Wzmacniacz z pentodą. Wzmacniacz przeciwsobny kl. A i AB. Wzmacniacz kl. B.
Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (Dalszy ciąg) (10)
Obliczenie kondensatora katodowego (14)
Wtórnik katodowy (dokończenie) (17)
Wtórnik katodowy jako detektor o nieskończonej oporności. Wtórnik katodowy z wejściem od katody. Wtórnik katodowy jako dzielnik fazowy. Praktyczna forma wtórnika katodowego.
Systemy i wzorce jednostek elektrycznych (19)
Wstęp. System absolutny jednostek elektrostatycznych i elektromagnetycznych. System praktyczny jednostek absolutnych.
Przegląd schematów (22)
Odbiornik radiowy Nora typ W791
Odbiornik radiowy Blaupunkt 3GW 146
Opory "Standard" (25)
Lampy oscylograficzne (29)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 18: Spadek wzmocnienia na wyższych częstotliwościach akustycznych (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl