Radio dla Techników i Amatorów, maj 1947r., rok II, Nr 5

Z kraju i zagranicy (1)
U naszych sąsiadów: Z.S.R.R., Czechosłowacja. Z rynku amerykańskiego: przystawka do przesyłania i odbierania druków, fotografii itd., nowe przyrządy pomiarowe, cewki o zmiennym współczynniku indukcji.
W instytucie badawczym R.C.A. w Princeton (U.S.A.) (korespondencja własna z Ameryki) (3)
Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (6)
O decybelach, fonach i neperach (9)
Wstęp. Matematyczne podstawy logarytmicznego układu jednostek pomiarowych.
Elementy RLC, budowa i pomiary (11)
Zależność wartości oporów od czynników zewnętrznych: wpływ temperatury. Wpływ częstotliwości. Pomiary oporów.
Prosty przyrząd do pomiarów indukcyjności (18)
Przegląd schematów (20)
Wzmacniacz 50W typ AB
Wzmacniacz 50W typ AB produkowany Państwową Wytwórnię Radiotechniczną w Łodzi
Rozmaitości (22)
Nowy detektor: dioda z kryształem germanu. Nowe rozwiązanie serwisowych przyrządów pomiarowych.
Radiofonia przewodowa niskiej częstotliwości (ciąg dalszy) (26)
Sieć transmisyjna. Urządzenia odbiorcze.
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 13 (32)
Obciążalność oporów.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl