Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1946r., rok I, Nr 7

Z kraju i zagranicy (1)
Fabryka lamp radiowych w Kraju. Krótkofalarstwo w Polsce. Jak działa radiotelefon "Handle-Talkie". Nowa słuchawka.
Fale ultrakrótkie (ciąg dalszy) (3)
Modulacja częstotliwości. Aparatura dla fal ultrakrótkich. Przytłumienie szumów w odbiorniku dla modulacji częstotliwości.
Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (ciąg dalszy) (5)
Częstościomierz. Thyratrony jako wyłączniki elektronowe. Nadawanie znaków Morsego w nadajnikach. Generatory drgań oraz impulsów. Regulacja napięcia prądnic.
Postępy w dziedzinie radiolokacji (ciąg dalszy) (8)
Mostek pojemnościowy (12)
O przyczynach i skutkach zniekształceń (15)
Nowoczesne odbiorniki w ZSRR - radioodbiornik "Leningrad" (Fabryka im. Kozickiego) (18)
Artystyczne odtworzenie dźwięku. Prostota i wygoda regulacji odbiornika. Stałość strojenia. Szczególne cechy odbiornika "Leningrad". Schemat odbiornika.
Przegląd schematów (21)
Odbiornik Nora B61
Wzmacniacz Philips o mocy wyjściowej 25W
Kondensatory elektrolityczne (24)
Zasada działania. Proces formowania i prąd upływu. Wpływ napięcia, temperatury i czasu na pracę kondensatora. Budowa kondensatorów. Dane techniczne. Porównanie kondensatorów elektrolitycznych z papierowymi.
Lampy amerykańskie (28)
Odpowiedzi redakcji (30)
Nomogram Nr 6 (32)
Pojemność kondensatora.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl