Radio dla Techników i Amatorów, cz.-lip. 1946r., rok I, Nr 4-5

Postępy w dziedzinie radionawigacji (1)
Systemy hiperboliczne. Zasada działania. System "GEE".
Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (ciąg dalszy) (4)
Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (Na podstawie artykułu w "Electrical Communication") (6)
Wstęp. Czynniki wpływające na pracę thyratronów. Spadek napięcia na łuku oraz prąd. Działanie siatki. Czas trwania jonizacji oraz dejonizacji. Wpływ temperatury. Prąd siatki i moc niezbędna do wysterowania. Zapłony zwrotne. Sposoby sterowania thyratronów. Włączanie i wyłączanie pełnej wartości prądu anodowego. Zmiana średniej wartości prądu. Uwagi ogólne co do układów sterujących.
Lampy amerykańskie (12)
Transformatory i dławiki niskiej częstotliwości (ciąg dalszy) (14)
Obliczenie konstrukcyjne transformatorów i dławików. Wykonanie rdzeni. Wykonanie uzwojeń. Obliczenie uzwojenia. Bieg obliczenia. Transformatory międzylampowe, mikrofonowe, wyjściowe małej mocy, ze składową prądu stałego. Transformatory wyjściowe dla wzmacniaczy przeciwsobnych (bez składowej stałej). Dławiki we wzmacniaczach niskiej częstotliwości. Dławiki we filtrach sieciowych.
Pomiarowe generatory wysokiej częstotliwości (dokończenie) (21)
Sposoby usuwania zakłóceń w odbiorze (24)
Obliczanie układów wibratorowych (dokończenie) (27)
Wzmocnienie wysokiej częstotliwości (29)
Przegląd schematów (31)
Odbiornik radziecki 6N1 (6H1)
Odbiornik Philips 456A
Odbiornik Philips 480A
Co to jest czwórnik (34)
Wykazy lamp do odbiorników (37)
Firma Elektrit (ciąg dalszy)
Obliczanie obwodów rezonansowych (38)
Woltomierze lampowe dla warsztatów (42)
Odpowiedzi Redakcji (46)
Nomogram Nr 4 (48)
Opór przewodników miedzianych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl