RADIO 10/1963

1963_10.jpg (12160 bytes) Radiostacja na 430-440MHz (21)
Lasery półprzewodnikowe (25)
Przekaźnik na tyratronach (29)
Antena do toposferycznego odbioru telewizji (31)
Zwiększenie zasięgu odbioru telewizyjnego (35)
Modułowa superheterodyna (36)
Mnożenie i dzielenie za pomocą liniowych potencjometrów (39)
Mostek do pomiaru C i R (42)
Stabilizujące działanie diod w obwodach ładująco - rozładowujących (43)
Wzmacniacze tranzystorowe (45)
Udźwiękawianie filmów (51)
Obliczanie transformatora wyjściowego wzmacniacza zapisu magnetofonu (53)
Przetwornica napięcia (54)
Nowe przyrządy pomiarowe (55)
Z prasy zagranicznej (60)
Porady redakcji (62)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl