Krótkofalowiec Polski 7/1939

1939_07.jpg (17552 bytes)

Cechy charakterystyczne nadajników i odbiorników (ciąg dalszy) (193)
Nadajnik z regulowaną amplitudą fali nośnej (197)
Jeszcze w sprawie pracy na 7Mcb (199)
Superheterodyna do odbioru radiotelegraficznego (203)
Z polonii zagranicą (205)
Wiadomości praktyczne - ustawianie cewek w aparatach (206)
Telewizja (208)
Przegląd prasy (208)
Z kraju i ze świata (209)
Raporty Hamsów (211)
Komunikaty klubowe (212)
Cel i zadanie "Instytutu Popierania Wynalazków" przy Muzeum Techniki i Przemysłu (213)
Nasłuchy (214)
Drobne ogłoszenia (214)
Kącik BCL'a - trójka sieciowa z patefonem (dokończenie) (215)
Nowinki (216)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl