Krótkofalowiec Polski 5/1939

1939_05.jpg (18424 bytes)

Cechy charakterystyczne nadajników i odbiorników (dokończenie) (128)
Wyniki V Międzynarodowych Zawodów P.Z.K. (133)
Przekaźniki (dokończenie) (138)
Projektowanie transformatorów wejściowych do kl. B. (144)
Obliczanie cewek krótkofalowych (145)
Protokuł z Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Krótkofalowców* (147)
Udział  W.K.K. w ćwiczeniach O.P.L. (151)
O unormowanie pracy na 7mc (151)
O 7 MCB "Fone Ham's", ich wartości i innych "okazach", w obronie grafistów (152)
Regulamin VI Międzynarodowych Zawodów Polsk. Zw. Krótkofalowców (155)
Wiadomości praktyczne - wycinanie otworów w rdzeniach transformatorowych (157)
Konkurs na najpiękniejszą kartę QSL (158)
Telewizja (158)
Z kraju i ze świata (159)
Przegląd prasy (159)
Raporty Hamsów (161)
Komunikaty klubowe (162)
Humor (166)
Drobne ogłoszenia (166)
Kącik BCL'a - wakacyjna czwórka bateryjna ze starych części (167)
Nowinki (168)
* - przypominam, że w opisach zachowana jest stara pisownia

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl