Krótkofalowiec Polski 3-4/1932

1932_03.jpg (17111 bytes)

Filtr wstęgowy (Bandfilter) (ciąg dalszy) (32)
Norweskie lampy nadawcze (35)
"DX" (ciąg dalszy) (37)
24 serja badań nad rozchodzeniem się fal krótkich (41)
Wiadomości z Niemiec (43)
Ze świata (44)
SP3EM (45)
Komunikaty klubowe (47)
Nasłuchy (48)
Stacje polskie słyszane zagranicą (52)
Drobne ogłoszenia (52)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl