Krótkofalowiec Polski 11/1929

1929_11.jpg (20316 bytes)

Problem manipulacji nadajnika (161)
Xmtr. (164)
Amperomierz powietrzny (168)
Korespondencja z Rumunji (169)
Ze œwiata (170)
Stacja SP3AR (172)
Komunikaty klubowe (175)
Nas³uchy (176)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl