Krótkofalowiec Polski 1/1929

1929_01.jpg (19379 bytes)

Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

Od redakcji (1)
Fale krótkie (2)
Krótkofalowiec przy pracy (3)
Odbiornik - nadajnik (5)
Konferencja Waszyngtońska (7)
Komunikaty klubowe (10)
- Kurs Morsego
- Bibljoteka klubowa
- Stacja klubowa
- Wkładki członkowskie
- Nowi członkowie
- Karty QSL
- Zebranie "L.K.K."
- Komunikaty biura QSL
- QDT!
Sprawozdanie miesięczne (13)
Pomysłowy aparat nadawczy (15)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl